Skip to main content

Tykkisluuppi Diana

Yli 200 vuotta sitten Suomenlinnan vesillä purjehti Viaporin saaristolaivasto. Tykkisluuppi oli suunniteltu erityisesti merisodankäyntiin karikkoisille rannikkovesille. Se oli matalakulkuinen ja vahvasti aseistettu alus, jolla voitiin sekä purjehtia että soutaa. Nykyisin saaristolaivaston sinisellä lipulla varustettu tykkisluuppi Diana seilaa kesäisin Suomenlinnan lähivesillä. Tykkisluuppi Diana perustuu laiva-arkkitehti Fredrik Henrik af Chapmanin laatimiin piirustuksiin ja Ruotsin laivaston piirustuskonttorin vanhoihin asiakirjoihin. Kuten 1700-luvun esikuvallaan Dianalla voidaan purjehtia ja soutaa.


Diana on Suomen ensimmäinen sähkökäyttöinen matkustajalaiva merialueella. Alus rakennettiin vuosina Suomenlinnan telakalla perinteisiä rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä käyttäen. Tykkisluuppi Dianan rakennushanke käynnistyi syksyllä 2010 ja se rekisteröitiin keväällä 2015. Aluksen toimintaa hallinnoi Suomenlinnan matkailuexpert Oy. Purjehduskaudella touko-syyskuussa Dianalla järjestetään yleisö- ja tilauspurjehduksia.

Back to top of page