Skip to main content

Dianan rakentaminen

Tykkisluuppi-projektista ja aluksen rakentamisesta

Ehrensvärd-seuran ja Viaporin telakkasäätiön perustama laivaisännistö rakennutti Suomenlinnassa tykkisluupin. Tykkisluuppi Dianan rakennushanke käynnistyi syksyllä 2010 ja alus kastettiin kesällä 2014 Dianksi ja se rekisteröitiin keväällä 2015.

Saaristolaivastoon kuulunut tykkisluuppi edusti 1700-luvun uutta laivasuunnittelua. Se oli matalakulkuinen ja vahvasti aseistettu alus, jolla voitiin sekä purjehtia että soutaa. Kahdella mastolla ja 15 airoparilla varustetun sluupin rungon pituus oli 20 metriä ja leveys 4,5 metriä. Sitä soudettiin 50 miehen voimin. Pienillä ja ketterillä tykkisluupeilla oli ratkaiseva merkitys Kustaan III sodan aikana (1788–1790) Ruotsinsalmessa vuonna 1790 käydyssä meritaistelussa, joka päättyi Ruotsin laivaston loistavaan voittoon.

Tykkisluuppi Diana perustuu laiva-arkkitehti Fredrik Henrik af Chapmanin laatimiin piirustuksiin ja Ruotsin laivaston piirustuskonttorin vanhoihin asiakirjoihin. Alus rakennettiin perinteisiä rakennusmateriaaleja ja rakennusmenetelmiä käyttäen Suomenlinnan telakalla, joka toimi vuoteen 1808 asti Ruotsin saaristolaivaston Viaporin eskaaderin tukikohtana. Telakka toimii nykyisin perinnelaivakeskuksena, jossa kunnostetaan ja entisöidään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita aluksia. Kuten valistusajan esikuvallaan, myös uudella tykkisluupilla voidaan purjehtia ja soutaa. Aluksen puinen kansi kätkee kuitenkin alleen modernia tekniikkaa ja sähkömoottorin. Diana on Suomen ensimmäinen sähkökäyttöinen matkustajalaiva merialueella.

Aluksen toimintaa hallinnoi Suomenlinnan matkailuexpert Oy.

Videomateriaalia tykkisluuppi Dianasta ja sen rakentamisesta

Sluupin rakentamista kuvaava timelaps-video

Videossa kertotaan 1700-luvun lopun tykkisluupien tarinaa ja käydään Suomenlinnan telakalla.

Metropolian laatimassa videossa esitellään tykkisluuppia pienoismallin ja animaation avulla. Välillä on kuvaa myös Dianan rakennusvaiheesta.

Back to top of page